Địa chỉ: số 6 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3841 009
Địa chỉ: 27 Bến Bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại: 0313 822 333
Địa chỉ:  Thôn Ngoài, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0313727081
Fax: 0313625243
Địa chỉ: Số 5 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 920920
Fax: 0313 757125
Hãng tàu, xe nổi bật
Công ty TNHH Vận tải Du lịch Cát Bà
Điện thoại: 0313727081
Fax: 0313625243
Công ty Cổ phần Phát triển Hải Phòng
Điện thoại: 0313 822 333
1440722