Địa chỉ:  Khu 4, Cát Bà – Hải Phòng
Điện thoại:  (031) 3688567
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ:  Vịnh Cát Bà - Khu du lịch Cát Bà - Hải Phòng.
Điện thoại: 0989.616186
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Số 4 Núi Ngọc, TT.Cát Bà, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 0163.9999.668
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ:  Vịnh Cát Bà, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0984.933.269
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Mô vịnh Đồng Hồ, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại:  031.3696.669
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Số 247 đường 1/4, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0912.843.800
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ:  Số 8 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0913.245.289
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Số 249 đường 1/4 thị trấn Cát Bà.
Điện thoại: 090 495 2525
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Ngã ba chân Cát Cò 1, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0979.825.899
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Vịnh Cát Bà - TT.Cát Bà - Hải Phòng
Điện thoại: 0963 555 262
Giá: Liên Hệ
Điện thoại:  0312.216988
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Vịnh Cát Bà, TT.Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0987.357.212
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng tiêu biểu
Nhà hàng Dolphin (Cá Heo)
Điện thoại: 0163.9999.668
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng nổi Vũ Dương
Điện thoại: 0984.933.269
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng LePont
Điện thoại:  031.3696.669
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng Treo
Điện thoại: 0912.843.800
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng Biển Đông
Điện thoại: 0913.245.289
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng Bảo Ngọc
Điện thoại: 090 495 2525
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng Boom Cát Bà
Điện thoại: 0979.825.899
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng bè nổi Trang Nhung
Điện thoại: 0963 555 262
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng nổi Cát Tiên
Điện thoại: 0987.357.212
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng Dũng Vân Cát Bà
Điện thoại: (031) 3688686
Giá: Liên Hệ
Nhà hàng Hải Yến
Điện thoại: 0913.353500
Giá: Liên Hệ
1440732