Địa chỉ: Số 21, đường Núi Ngoc, thị trấn Cát Bà
Điện thoại: 0313 888 299
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ:  Khu 4, Cát Bà – Hải Phòng
Điện thoại: 0313.888429
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Khu Du lịch Cát Bà – Hải Phòng
Điện thoại: 0313.888899
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: 207 1/4 Street, Cát Bà, Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: 268, Đường 1 tháng 4, Thị Trấn Cát Bà, Hải Phòng.
Điện thoại:  0316.269.269
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: số 1 - Lô 2 - Đường Núi Ngọc - thị trấn Cát Bà
Điện thoại: 0313.696.510
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ:  Khu 3, Thị Trấn Cát Bà, Hải Phòng
Điện thoại:  031 3888 940
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Số 23 Núi Ngoc, TT.Cát Bà, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3688 647
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Số 2 Núi Ngọc Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3888 132
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Số 95 Núi Ngoc - Cát Bà - Hải Phòng
Điện thoại:  0313 888 316
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Số 219 đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng
Điện thoại:  (031) 3688567
Giá: Liên Hệ
Địa chỉ: Bãi biển Cát Cò III, Cát Bà
Điện thoại: 031 3887 360
Giá: Liên Hệ
Khách sạn tiêu biểu
Khách sạn Lan Hạ
Điện thoại: 0313 888 299
Giá: Liên Hệ
Khách sạn Nhật Anh
Điện thoại:  031 3888 940
Giá: Liên Hệ
Khách Sạn Blue Bay
Điện thoại: 031 3688 647
Giá: Liên Hệ
Khách sạn Kim Long
Điện thoại: 01663.004.233
Giá: Liên Hệ
Khách sạn Tuấn Đạt
Điện thoại: 0986.941.228
Giá: Liên Hệ
Khách sạn Việt Anh
Điện thoại: 0313.888.206
Giá: Liên Hệ
Khách sạn Đảo Ngọc
Điện thoại:
Giá: Liên Hệ
Khách sạn Chu Long
Điện thoại: 0313 69 69 86
Giá: Liên Hệ
Khách sạn Hoàng Gia Minh
Điện thoại: 0313.888.456
Giá: Liên Hệ
1440722