KHUYẾN MẠI HẤP DẪN
Nhà hàng Biển Đông
Địa chỉ : Số 8 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0913.245.289
Nhà hàng Dũng Vân Cát Bà
Địa chỉ :Số 175, Đường 1/4, Cát Bà – Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3688686
Nhà hàng bè nổi Trang Nhung
Địa chỉ :Vịnh Cát Bà - TT.Cát Bà - Hải Phòng
Điện thoại: 0963 555 262
Nhà hàng Bảo Ngọc
Địa chỉ :Số 249 đường 1/4 thị trấn Cát Bà.
Điện thoại: 090 495 2525
Nhà hàng Treo
Địa chỉ :Số 247 đường 1/4, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0912.843.800
Nhà hàng Boom Cát Bà
Địa chỉ :Ngã ba chân Cát Cò 1, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0979.825.899
Nhà hàng Dolphin (Cá Heo)
Địa chỉ :Số 4 Núi Ngọc, TT.Cát Bà, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 0163.9999.668
Nhà hàng Biển Đông
Địa chỉ : Số 8 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0913.245.289
Nhà hàng Dũng Vân Cát Bà
Địa chỉ :Số 175, Đường 1/4, Cát Bà – Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3688686
Nhà hàng bè nổi Trang Nhung
Địa chỉ :Vịnh Cát Bà - TT.Cát Bà - Hải Phòng
Điện thoại: 0963 555 262
Nhà hàng Bảo Ngọc
Địa chỉ :Số 249 đường 1/4 thị trấn Cát Bà.
Điện thoại: 090 495 2525
Nhà hàng Treo
Địa chỉ :Số 247 đường 1/4, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0912.843.800
Khách sạn Nhật Anh
Địa chỉ : Khu 3, Thị Trấn Cát Bà, Hải Phòng
Điện thoại:  031 3888 940
Khách sạn Kim Long
Địa chỉ :Số 186, đường Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà
Điện thoại: 01663.004.233
Khách sạn Chu Long
Địa chỉ :Tùng Dinh – Thị trấn Cát Bà – Cát Hải – Hải Phòng
Điện thoại: 0313 69 69 86
Khách sạn Hoàng Gia Minh
Địa chỉ :Số 18-20, Đường Núi Ngọc, TT.Cát Bà, H.Cát Hải, Hải Phòng.
Điện thoại: 0313.888.456
Khách sạn Việt Anh
Địa chỉ :Số 02 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0313.888.206
Khách sạn Nhật Anh
Địa chỉ : Khu 3, Thị Trấn Cát Bà, Hải Phòng
Điện thoại:  031 3888 940
Khách sạn Kim Long
Địa chỉ :Số 186, đường Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà
Điện thoại: 01663.004.233
Khách sạn Chu Long
Địa chỉ :Tùng Dinh – Thị trấn Cát Bà – Cát Hải – Hải Phòng
Điện thoại: 0313 69 69 86
Khách sạn Hoàng Gia Minh
Địa chỉ :Số 18-20, Đường Núi Ngọc, TT.Cát Bà, H.Cát Hải, Hải Phòng.
Điện thoại: 0313.888.456
Khách sạn Việt Anh
Địa chỉ :Số 02 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0313.888.206
Tour đang được cập nhật!
Tour đang được cập nhật!
Công ty TNHH Vận tải Du lịch Cát Bà
Địa chỉ : Thôn Ngoài, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0313727081
Công ty Cổ phần Phát triển Hải Phòng
Địa chỉ :27 Bến Bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại: 0313 822 333
Công Ty TNHH Vận Tải Hoàng Long
Địa chỉ :Số 5 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 920920
Công ty TNHH Vận tải Du lịch Cát Bà
Địa chỉ : Thôn Ngoài, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0313727081
Công ty Cổ phần Phát triển Hải Phòng
Địa chỉ :27 Bến Bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại: 0313 822 333
Mekong- Hoàng Yến
Địa chỉ :số 6 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3841 009