KHUYẾN MẠI HẤP DẪN
Nhà hàng Dolphin (Cá Heo)
Địa chỉ :Số 4 Núi Ngọc, TT.Cát Bà, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 0163.9999.668
Nhà hàng nổi Vũ Dương
Địa chỉ : Vịnh Cát Bà, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0984.933.269
Nhà hàng LePont
Địa chỉ :Mô vịnh Đồng Hồ, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại:  031.3696.669
Nhà hàng Treo
Địa chỉ :Số 247 đường 1/4, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0912.843.800
Nhà hàng Biển Đông
Địa chỉ : Số 8 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0913.245.289
Nhà hàng Bảo Ngọc
Địa chỉ :Số 249 đường 1/4 thị trấn Cát Bà.
Điện thoại: 090 495 2525
Nhà hàng Dolphin (Cá Heo)
Địa chỉ :Số 4 Núi Ngọc, TT.Cát Bà, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 0163.9999.668
Nhà hàng nổi Vũ Dương
Địa chỉ : Vịnh Cát Bà, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0984.933.269
Nhà hàng LePont
Địa chỉ :Mô vịnh Đồng Hồ, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại:  031.3696.669
Nhà hàng Treo
Địa chỉ :Số 247 đường 1/4, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0912.843.800
Nhà hàng Biển Đông
Địa chỉ : Số 8 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0913.245.289
Nhà hàng Bảo Ngọc
Địa chỉ :Số 249 đường 1/4 thị trấn Cát Bà.
Điện thoại: 090 495 2525
Khách sạn Lan Hạ
Địa chỉ :Số 21, đường Núi Ngoc, thị trấn Cát Bà
Điện thoại: 0313 888 299
Khách sạn Nhật Anh
Địa chỉ : Khu 3, Thị Trấn Cát Bà, Hải Phòng
Điện thoại:  031 3888 940
Khách Sạn Blue Bay
Địa chỉ :Số 23 Núi Ngoc, TT.Cát Bà, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3688 647
Khách sạn Kim Long
Địa chỉ :Số 186, đường Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà
Điện thoại: 01663.004.233
Khách sạn Tuấn Đạt
Địa chỉ :Số 2 - Ngõ 1, đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0986.941.228
Khách sạn Việt Anh
Địa chỉ :Số 02 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0313.888.206
Khách sạn Lan Hạ
Địa chỉ :Số 21, đường Núi Ngoc, thị trấn Cát Bà
Điện thoại: 0313 888 299
Khách sạn Nhật Anh
Địa chỉ : Khu 3, Thị Trấn Cát Bà, Hải Phòng
Điện thoại:  031 3888 940
Khách Sạn Blue Bay
Địa chỉ :Số 23 Núi Ngoc, TT.Cát Bà, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3688 647
Khách sạn Kim Long
Địa chỉ :Số 186, đường Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà
Điện thoại: 01663.004.233
Khách sạn Tuấn Đạt
Địa chỉ :Số 2 - Ngõ 1, đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0986.941.228
Khách sạn Việt Anh
Địa chỉ :Số 02 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0313.888.206
Tour list is empty!
Tour list is empty!
Công ty TNHH Vận tải Du lịch Cát Bà
Địa chỉ : Thôn Ngoài, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0313727081
Công ty Cổ phần Phát triển Hải Phòng
Địa chỉ :27 Bến Bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại: 0313 822 333
Công ty TNHH Vận tải Du lịch Cát Bà
Địa chỉ : Thôn Ngoài, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại: 0313727081
Công Ty TNHH Vận Tải Hoàng Long
Địa chỉ :Số 5 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 920920
Mekong- Hoàng Yến
Địa chỉ :số 6 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3841 009
Công ty Cổ phần Phát triển Hải Phòng
Địa chỉ :27 Bến Bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại: 0313 822 333